[vc_row][vc_column width="1/1"][divider_line type="divider_blank"][vc_column_text]

인재상 및 채용절차

[/vc_column_text][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

슈페리어는 가능성 있는 여러분의 지원을 기다립니다.

[/vc_column_text][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]

[/vc_column_text][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][divider_line type="divider_blank"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] 채용프로세스[/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]?[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]*일부 전문직 채용시에는 포트폴리오 및 실기 테스트를 진행합니다.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]